Przewodnik stada

PODSTAWOWĄ WYCHOWANIA PSA JEST ZAJĘCIE PRZEZ NAS POZYCJI PSA ALFA, PRZEWODNIKA SFORY. WTEDY NASZ SZCZENIAK JEST CAŁKIEM NA DOLE HIERARCHII. TAKI UKŁAD JEST MU ZNANY I STWARZA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA.

Ważne jest, aby zająć to miejsce faktycznie i wyjaśnić szczeniakowi, czego od niego oczekujemy. Także tutaj należy powiedzieć wyraźnie: wśród psów nie ma zadnej demokracji, a jako przewodnik sfory, to ja jestem Szefem.

Dla psa jest to całkowicie w porządku, gdy w ramach wychowania zabronimy mu określonych rzeczy. Doświadczył już tego od swej matki. Możemy sobie również pozwolić na ignorowanie prowokowania do zabawy i innych zaproszeń - także to zna od innych, wyższych w hierarchi członków sfory.

Nasz pies oczekuje od nas, jako przewodnika, przede wszystkim, wyznaczenia jasnych wytycznych. Tylko wtedy czuje się dobrze i nie będzie nigdy próbował przejąc przywództwa, gdy wydamy mu się niezdolni do czegoś lub słabi. Szczególnie dominujący samce zadają sobie ciągle to "pytanie" w fazie dojrzewania.